Kdy vám přijde vhod?

 • Když nechcete mít návrh jen na papíře, ale opravdu ho toužíte zrealizovat.
 • Když nemáte čas být během realizace pořád k dispozici a koordinovat její průběh.
 • Když nechcete řešit výběr dodavatelů a dohlížet na jejich práci.
 • Když chcete mít jistotu, že na sebe jednotlivé práce budou navazovat.
 • Když chcete zařizování interiéru nechat v rukou zkušeného odborníka.

Co realizace návrhu designu zahrnuje?

 • Autorský dozor v průběhu realizace
 • Zajištění řemeslných prací
 • Zpracování harmonogramu prací jednotlivých řemeslníků
 • Komunikace s řemeslníky a dodavateli

Jaké jsou výhody realizace návrhu designu se mnou?

O celém průběhu prací vás budu průběžně informovat. Zároveň vás zbavím starostí, které byste měli, kdybyste se do vytváření nového prostoru nebo rekonstrukce pustili na vlastní pěst. 

 • Budu za vás řídit celý průběh realizace nového designu interiéru.
 • Vytvořím harmonogram prací jednotlivých řemeslníku a dodavatelů.
 • Budu s řemeslníky a dodavateli po celou dobu v kontaktu.
 • Ohlídám návaznost prací, pohlídám každý detail a vyřeším nečekané komplikace.

Kolik realizace návrhu designu stojí?

Cena: 650 Kč ze hodinu plus cestovné 9 Kč za kilometr

Cena se stanovuje individuálně dle rozsahu projektu. Ráda vám poskytnu odhad ceny, a to na základě předešlých zakázek podobného typu, jako je například rekonstrukce koupelny, řešení obývacího pokoje a jídelny nebo modernizace staršího bytu. Cenu si počítám na základě hodinové sazby 650 Kč. K ceně se přičítá cestovné 9 Kč/km a parkovné.

Na konci každého měsíce vám zašlu přehled hodin k odsouhlasení a proplacení.

Platba dodavatelům probíhá přímo mezi klientem a dodavatelem na základě předem dodané a schválené cenové nabídky.


Případová studie

Rekonstrukce kuchyně v panelákovém bytě

Paní Lucie mě oslovila se zájmem o návrh designu kuchyně. Po jeho úspěšném odsouhlasení jsme přešli k realizaci. U kompletní rekonstrukce kuchyně bylo důležité, aby měla hladký průběh a majitelka se mohla stěhovat zpátky do bytu co nejdříve. V rámci rekonstrukce kuchyně proběhla montáž kuchyně na míru od truhláře, pokládka podlahy a obkladů a připravily se nové elektrorozvody. Na realizaci zakázky se podílelo několik profesí (truhlář, malíř, obkladač…), pro které jsem sestavila harmonogram prací a dohlédla na to, aby na sebe činnosti hladce navazovaly.

Rozsáh zakázky:

 • Společná návštěva showroomů a vzorkoven
 • Výběr vinylové podlahy a obkladů
 • Oslovení dodavatelů
 • Vytvoření harmonogramu realizačních prací
 • Komunikace s dodavateli a řemeslníky
 • Autorský dozor na místě realizace

Cena za realizaci

11 150 Kč (cena zahrnovala 2 návštěvy vzorkoven a 5 návštěv bytu v průběhu realizace)

Trvání realizace

3 týdny

Moje představa byla kompletní rekonstrukce kuchyně s plnohodnotným vybavením v moderním klasickém designu v panelovém domě 2 + kk, kde kuchyně nemá okno a je to malý prostor. Marně jsem ale hledala kuchyňské studio nebo firmu, kteří by si vzali na starost celou rekonstrukci – tj. od likvidace kompletní staré kuchyně po naplánování nových prostor, pomoc s výběrem designu, všech spotřebičů a doplňků až po zajištění celé rekonstrukce. Na paní Puchalovou jsem se obrátila na doporučení seriózní architekty velkého kuchyňského studia, a po prostudování jejích webových stránek jsem ji ihned kontaktovala a nikdy jsem tohoto kroku nelitovala.

Po první schůzce vypracovala několik návrhů a po celkem rychlé shodě jsme začaly pracovat na finální podobě. Všechny její návrhy a připomínky, z nichž některé se zpočátku neshodovaly zcela s mou představou, jsem nakonec přijala a udělala jsem dobře. Po vyřešení finálního architektonického návrhu skvěle zkomunikovala svoje osvědčené řemeslníky a spolupracovníky. Upozorňuji, že příprava a realizace rekonstrukce probíhala v době covidové pandemie. Po společném vyřešení kubatury, spotřebičů, doplňků, materiálů a barev vypracovala podrobný harmonogram, podle kterého pak téměř přesně sama rekonstrukce proběhla. Její řízení a práce během rekonstrukce byla klíčová a neocenitelná – všichni zúčastnění odvedli velmi kvalitní práci a po realizaci nebyl důvod k žádné reklamaci.

Paní Puchalová svou práci skvěle ovládá, je to profesionál na svém místě, se spolehlivým týmem řemeslníků jednala zkušeně, důsledně, pečlivě a všechny průběžné práce sama kontrolovala. Vůči mně jako zákazníkovi byla empatická, vstřícná a příjemná. Bez ní bych tuto akci nezrealizovala a ani bych se do ní nepustila. Výsledek předčil moje očekávání a jsem velmi spokojená.

Lucie Schmiedová, Praha 6